Prelegenci

Edward Siarka

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

Janusz Kowalski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich

Józef Kubica

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

prof. Sylwester Tabor

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. Michał Zasada

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. Krzysztof Galos

Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

prof. Sergey Kiurchev

Rektor Tawrijskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technologicznego im. Dmytra Motornego, Ukraina

prof. Oleh Skydan

Rektor Poliskiego Narodowego Uniwersytetu w Żytomierzu, Ukraina

dr Adam Nocoń

Prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE
P.W. Budmet

Robert Galara

"Galmet Sp.z o.o." Sp. K.

dr hab. Iwona Jelonek prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr inż. Grzegorz Pełka

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGIOŚ,
AGH w Miękini

Piotr Dziadzio

Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

dr inż. Wojciech Luboń

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGIOŚ,
AGH w Miękini

Łukasz Białczak

Geotermia Polska sp. z o.o.

dr hab. inż. Paweł Obstawski prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Łukasz Bubiłek

HF INVERTER POLSKA

Łukasz Sinkowski

SinEr - Pomiary energetyczne

dr inż. Marcin Jewiarz prof. URK

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołatają w Krakowie

dr hab. inż Robert Kubica prof. PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach

Dariusz Nocoń

P.P.H.U. ZAMECH

dr hab. Rafał Urbaniak

Brager Sp. z o.o.

Aleksandra Jurkowska

Wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE

Mariusz Błasiak

Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Przemysław Wdowiak

Dyrektor MetalFach

dr inż. Tomasz Mirowski

Green Coalition sp. z o.o.
IGSMiE PAN

Jarosław Hoszard

RECO sp. z o.o.

Michał Paprzycki

GREŃ sp. z o.o.

dr hab. Szymon Głowacki, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Marek Wróbel, prof. URK

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołatają w Krakowie

prof. Krzysztof Pilarski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Trudzik

NFOSiGW

dr hab. Anna Sowiżdżał prof. AGH

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

mgr Dominika Dawiec

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

prof. Sławomir Kurpaska

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wiesław Skiepko

ECO-PALNIK sp. z o.o.

Kazimierz Warmiński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr inż. Michał Kaczmarczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

mgr Piotr Piersa

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Serhii Tkaczuk

Zastępca naczelnika Chmielnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej

Przewiń do góry