Przyszłość OZE jest w naszych rękach!

Już dziewiąty raz mamy przyjemność zaprosić Państwa na zbliżającą się Międzynarodową Konferencję Odnawialnych Źródeł Energii, która odbędzie się w urokliwej Krynicy-Zdróju w Małopolsce.

15 - 17 Maja 2024

Krynica Zdrój, Polska

9 Międzynarodowa Naukowo Biznesowa Konferencja “Odnawialnych Źródeł Energii” skoncentruje się na najnowszych osiągnięciach i innowacjach w dziedzinie energii odnawialnej, mając na celu zbadanie zrównoważonych rozwiązań na rzecz lepszej przyszłości. To nadzwyczajne wydarzenie będzie okazją do spotkań i nawiązania kontaktów z wybitnymi naukowcami, ekspertami i decydentami światowego formatu. To doskonały moment by wysłuchać znakomitości, które podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów i wyzwań w sektorze energii odnawialnej. Bardzo zależy nam na Państwa obecności oraz pełne zaangażowanie w merytoryczne dyskusje, które będą konkretyzować przyszłość energii odnawialnej.

Zakres Konferencji

Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające niżej wymienionym obszarom.

Energia solarna

Energia geotermalna

Biomasa i paliwa biomasowe

Pompy ciepła

Energia wiatru

Ogniwa paliwowe

Spalanie, współspalanie i kogeneracja w układach OZE

Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów OZE

Zaawansowane technologie magazynowania energii

Gospodarka odpadami i ciepłem

Polityka i ekonomia OZE

Harmonogram Konferencji

 • Dzień Pierwszy
  22 Maj 2023
 • Dzień Drugi
  23 Maj 2023
 • Dzień Trzeci
  24 Maj 2023
9:00 – 11:00
Rejestracja uczestników — Wywieszenie materiałów posterowych
11:00 – 12:15
Otwarcie konferencji — Wystąpienia gości
 • prof. Sylwester Tabor – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. Michał Zasada – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. Krzysztof Galos – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
 • Tomasz Mieczkowski - Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • prof. Sergey Kiurchev - Rektor Tawrijskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technologicznego im. Dmytra Motornego, Ukraina
 • prof. Oleh Skydan - Rektor Poliskiego Narodowego Uniwersytetu w Żytomierzu, Ukraina
 • Serhii Tkaczuk - Zastępca naczelnika Chmielnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej
12:15 – 13:00
I Sesja Plenarna
 • prof. Sylwester Tabor – Kompetencje przyszłości – wyzwanie czy teraźniejszość
 • dr Adam Nocoń – Odnawialne źródła energii problemem lat 20 XXI w..
 • Szymon Liszka – Konkurs TOP TEN – wręczenie dyplomów.
Przewodniczący: prof. Jarosław Frączek Pamiątkowe Zdjęcie Konferencyjne
13:00 – 13:30
 • Pamiątkowe Zdjęcie Konferencyjne
 • Sesja posterowa
13:30 – 14:30
Przerwa obiadowa
14:30 – 15:30
I Panel Dyskusyjny OZE – Perspektywa systemów energetyki rozproszonej w Polsce
 • Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • prof. Michał Zasada – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Robert Galara – Firma GALMET
 • dr hab. Iwona Jelonek prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Grzegorz Pełka - Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGIOŚ, AGH w Miękini
Moderator: dr inż. Tomasz Mirowski – IGSMiE PAN w Krakowie
15:30 – 15:40
Przerwa kawowa — Sesja Posterowa – Prezentacja
15:40 – 16:40
II Panel Dyskusyjny OZE – Uwarunkowania rozwoju technologii OZE i elektromobilności
 • Tomasz Mieczkowski - Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • prof. Krzysztof Galos – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
 • dr hab. Anna Sowiżdżał prof. AGH – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • Łukasz Białczak - Geotermia Polska sp. z o.o.
Moderator: dr hab. inż. Paweł Obstawski prof. SGGW
16:40 – 16:50
Przerwa kawowa — Sesja Posterowa – Prezentacja
16:50 – 18:00
II Sesja Plenarna
 • prof. Mariusz Stolarski – Zużycie energii i koszty ogrzewania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem paliw odnawialnych i kopalnych – 12-letnie studium przypadku
 • Łukasz Bubiłek - Energooszczędne napędy
 • prof. Krzysztof Pilarski - Perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce
 • Hubert Skowron - Ciepłownia przyszłości - Odkryj Geotermię
Moderator: dr inż. Marcin Jewiarz prof. URK
20:00
Uroczysta kolacja – Stroje Wieczorowe
8:00 – 9:30
Śniadanie
10:00 – 11:00
III Sesja plenarna Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Mudryk, prof. URK
 • Edward Siarka – Sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Czy biopaliwa stałe to stabilne źródła energii?
 • Józef Kubica - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - Dążenie Lasów Państwowych do samowystarczalności energetycznej w oparciu o źródła OZE
 • dr hab. inż Robert Kubica prof. PŚ w Gliwicach - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłu ze spalania biopaliw stałych – mikro-elektrofiltry dla instalacji spalania małej mocy.
 • Dariusz Nocoń – Kotły na pelet drzewny czy na pelet zielny?
 • dr hab. Rafał Urbaniak – Pierwotne metody ograniczenia emisji zanieczyszczeń z wykorzystaniem nowoczesnych metod regulacji w kotłach małej mocy
11:00 – 11:15
Przerwa kawowa
11:15 – 12:15
III Panel Dyskusyjny OZE – Krajowe zasoby biopaliw Moderator: Aleksandra Jurkowska – wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE
 • Edward Siarka – Sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Mariusz Błasiak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Przemysław Wdowiak – Dyrektor MetalFach
 • dr inż. Tomasz Mirowski – IGSMiE PAN w Krakowie
 • Jarosław Hoszard - RECO sp. z o.o.
 • Michał Paprzycki - GREŃ sp. z o.o.
 • Andrzej Guła - Polski Alarm Smogowy
12:15 – 12:30
Przerwa kawowa
12:30 – 13:30
IV Sesja referatowa Przewodniczący: dr hab. Szymon Głowacki, prof. SGGW
 • prof. Sławomir Kurpaska - Krajowe wyzwania w zakresie realizacji celów klimatycznych w świetle uregulowań prawnych zawartych w „fit for 55"
 • Anna Trudzik NFOSiGW - Wykorzystanie biomasy w procesie dekarbonizacji Polski - Projekt Doradztwa Energetycznego obecnie i w perspektywie finansowej FEnIKS 2021-2027
 • Sławomir Ociepa - Inteligentne programowanie pomp ciepła - optymalizacja efektywności energetycznej i komfortu użytkowania
 • dr hab. Anna Sowiżdżał prof. AGH - Geotermia przyszłości - rozwój niekonwencjonalnych systemów geotermalnych w odniesieniu do polskich warunków geologicznych
13:30 – 13:35
Przerwa
13:35 – 14:45
V Sesja referatowa Przewodniczący: dr hab. Taras Hutsol, prof. PNU
 • Kazimierz Warmiński - Właściwości peletu z biomasy wieloletnich roślin przemysłowych poddanej ekstrakcji nadkrytycznym CO2
 • Krzysztof Wasiak - Zamiana pieców kaflowych na nowoczesne ekologiczne piece peletowe
 • Łukasz Sinkowski - Świadectwa Efektywności Energetycznej, czyli Białe certyfikaty w praktyce.
 • Wiesław Skiepko - Nowoczesne rozwiązania na biopaliwa stałe
 • Kamil Sankowski - Synergie wiatru i slonca w Polenergii
14:45 – 15:30
Obiad
15:30 – 18:00
Rozmowy kuluarowe / Czas wolny
19:00
Kolacja w Karczmie (stroje casualowe)
8.00 – 9:30
Śniadanie
10:00 – 11:50
VI Sesja referatowa Przewodniczący: dr hab. Marek Wróbel, prof. URK
 • prof. Michał Stefaniuk - Energetyka wodorowa - perspektywy i problemy
 • mgr Dominika Dawiec - Zastosowanie analizy wielokryterialnej do oceny inwestycji w OZE
 • mgr Piotr Piersa - Analiza porównawcza procesu toryfikcji słomy kukurydzianej i drewna sosnowego w atmosferze azotu i pary wodnej do produkcji biowęgla jako nośnika węgla do celów nawozowych oraz jako biosorbent
 • dr Grzegorz Pełka - Koncepcja instalacji hybrydowej opartej na hydraulicznym ogrzewaniu chodników i płytkim systemie geotermalnym do ogrzewania, chłodzenia i odladzania terenów utwardzonych
 • dr Wojciech Luboń - Koncepcja budynku autonomicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 • dr Marcin Jewiarz - Koncepcja wykorzystania amoniaku jako paliwa dla silników spalinowych - realizacja projektu ACTIVATE
 • dr inż. Michał Kaczmarczyk - How to improve air quality in cities with renewable energy sources – a case study of Krakow (Poland)
 • dr inż. Paweł Obstawski prof. SGGW - Wysokowydajna podkrytyczna sprężarkowa pompa ciepła zasilana ekologicznym czynnikiem R290 pracująca w układzie powietrze - woda. Obstawski P. Górniki K. Bryś A. Janaszek - Mańkowska M., Winiczenko R.
10:00 – 11:50
VI Sesja - Walne Wyborcze Zgromadzenie IZBY GOSPODARCZEJ URZĄDZEŃ OZE
11:50 – 12:00
Przerwa kawowa
12:00 – 12:30
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
12:30 – 13:30
Zwiedzanie elektrociepłowni w Arłamowie / Czas wolny
13:30 – 14:30
Obiad

Harmonogram Konferencji

Dzień Pierwszy - 22 Maj 2023

9:00 – 11:00
Rejestracja uczestników — Wywieszenie materiałów posterowych
11:00 – 12:15
Otwarcie konferencji — Wystąpienia gości
 • prof. Sylwester Tabor – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. Michał Zasada – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. Krzysztof Galos – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
 • Tomasz Mieczkowski - Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • prof. Sergey Kiurchev - Rektor Tawrijskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technologicznego im. Dmytra Motornego, Ukraina
 • prof. Oleh Skydan - Rektor Poliskiego Narodowego Uniwersytetu w Żytomierzu, Ukraina
 • Serhii Tkaczuk - Zastępca naczelnika Chmielnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej
12:15 – 13:00
I Sesja Plenarna
 • prof. Sylwester Tabor – Kompetencje przyszłości – wyzwanie czy teraźniejszość
 • dr Adam Nocoń – Odnawialne źródła energii problemem lat 20 XXI w..
 • Szymon Liszka – Konkurs TOP TEN – wręczenie dyplomów.
Przewodniczący: prof. Jarosław Frączek Pamiątkowe Zdjęcie Konferencyjne
13:00 – 13:30
 • Pamiątkowe Zdjęcie Konferencyjne
 • Sesja posterowa
13:30 – 14:30
Przerwa obiadowa
14:30 – 15:30
I Panel Dyskusyjny OZE – Perspektywa systemów energetyki rozproszonej w Polsce
 • Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • prof. Michał Zasada – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Robert Galara – Firma GALMET
 • dr hab. Iwona Jelonek prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Grzegorz Pełka - Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGIOŚ, AGH w Miękini
Moderator: dr inż. Tomasz Mirowski – IGSMiE PAN w Krakowie
15:30 – 15:40
Przerwa kawowa — Sesja Posterowa – Prezentacja
15:40 – 16:40
II Panel Dyskusyjny OZE – Uwarunkowania rozwoju technologii OZE i elektromobilności
 • Tomasz Mieczkowski - Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • prof. Krzysztof Galos – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
 • dr hab. Anna Sowiżdżał prof. AGH – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • Łukasz Białczak - Geotermia Polska sp. z o.o.
Moderator: dr hab. inż. Paweł Obstawski prof. SGGW
16:40 – 16:50
Przerwa kawowa — Sesja Posterowa – Prezentacja
16:50 – 18:00
II Sesja Plenarna
 • prof. Mariusz Stolarski – Zużycie energii i koszty ogrzewania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem paliw odnawialnych i kopalnych – 12-letnie studium przypadku
 • Łukasz Bubiłek - Energooszczędne napędy
 • prof. Krzysztof Pilarski - Perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce
 • Hubert Skowron - Ciepłownia przyszłości - Odkryj Geotermię
Moderator: dr inż. Marcin Jewiarz prof. URK
20:00
Uroczysta kolacja – Stroje Wieczorowe

Dzień Drugi - 23 Maj 2023

8:00 – 9:30
Śniadanie
10:00 – 11:00
III Sesja plenarna Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Mudryk, prof. URK
 • Edward Siarka – Sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Czy biopaliwa stałe to stabilne źródła energii?
 • Józef Kubica - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - Dążenie Lasów Państwowych do samowystarczalności energetycznej w oparciu o źródła OZE
 • dr hab. inż Robert Kubica prof. PŚ w Gliwicach - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłu ze spalania biopaliw stałych – mikro-elektrofiltry dla instalacji spalania małej mocy.
 • Dariusz Nocoń – Kotły na pelet drzewny czy na pelet zielny?
 • dr hab. Rafał Urbaniak – Pierwotne metody ograniczenia emisji zanieczyszczeń z wykorzystaniem nowoczesnych metod regulacji w kotłach małej mocy
11:00 – 11:15
Przerwa kawowa
11:15 – 12:15
III Panel Dyskusyjny OZE – Krajowe zasoby biopaliw Moderator: Aleksandra Jurkowska – wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE
 • Edward Siarka – Sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Mariusz Błasiak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Przemysław Wdowiak – Dyrektor MetalFach
 • dr inż. Tomasz Mirowski – IGSMiE PAN w Krakowie
 • Jarosław Hoszard - RECO sp. z o.o.
 • Michał Paprzycki - GREŃ sp. z o.o.
 • Andrzej Guła - Polski Alarm Smogowy
12:15 – 12:30
Przerwa kawowa
12:30 – 13:30
IV Sesja referatowa Przewodniczący: dr hab. Szymon Głowacki, prof. SGGW
 • prof. Sławomir Kurpaska - Krajowe wyzwania w zakresie realizacji celów klimatycznych w świetle uregulowań prawnych zawartych w „fit for 55"
 • prof. Krzysztof Pilarski - Perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce
 • Anna Trudzik NFOSiGW - Wykorzystanie biomasy w procesie dekarbonizacji Polski - Projekt Doradztwa Energetycznego obecnie i w perspektywie finansowej FEnIKS 2021-2027
 • Sławomir Ociepa - Inteligentne programowanie pomp ciepła - optymalizacja efektywności energetycznej i komfortu użytkowania
 • dr hab. Anna Sowiżdżał prof. AGH - Geotermia przyszłości - rozwój niekonwencjonalnych systemów geotermalnych w odniesieniu do polskich warunków geologicznych
13:30 – 13:35
Przerwa
13:35 – 14:45
V Sesja referatowa Przewodniczący: dr hab. Taras Hutsol, prof. PNU
 • Kazimierz Warmiński - Właściwości peletu z biomasy wieloletnich roślin przemysłowych poddanej ekstrakcji nadkrytycznym CO2
 • Krzysztof Wasiak - Zamiana pieców kaflowych na nowoczesne ekologiczne piece peletowe
 • Łukasz Sinkowski - Świadectwa Efektywności Energetycznej, czyli Białe certyfikaty w praktyce.
 • Wiesław Skiepko - Nowoczesne rozwiązania na biopaliwa stałe
 • Kamil Sankowski - Synergie wiatru i slonca w Polenergii
14:45 – 15:30
Obiad
15:30 – 18:00
Rozmowy kuluarowe / Czas wolny
19:00
Kolacja w Karczmie (stroje casualowe)

Dzień Trzeci - 24 Maj 2023

8.00 – 9:30
Śniadanie
10:00 – 11:50
VI Sesja referatowa Przewodniczący: dr hab. Marek Wróbel, prof. URK
 • prof. Michał Stefaniuk - Energetyka wodorowa - perspektywy i problemy
 • mgr Dominika Dawiec - Zastosowanie analizy wielokryterialnej do oceny inwestycji w OZE
 • mgr Piotr Piersa - Analiza porównawcza procesu toryfikcji słomy kukurydzianej i drewna sosnowego w atmosferze azotu i pary wodnej do produkcji biowęgla jako nośnika węgla do celów nawozowych oraz jako biosorbent
 • dr Grzegorz Pełka - Koncepcja instalacji hybrydowej opartej na hydraulicznym ogrzewaniu chodników i płytkim systemie geotermalnym do ogrzewania, chłodzenia i odladzania terenów utwardzonych
 • dr Wojciech Luboń - Koncepcja budynku autonomicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 • dr Marcin Jewiarz - Koncepcja wykorzystania amoniaku jako paliwa dla silników spalinowych - realizacja projektu ACTIVATE
 • dr inż. Michał Kaczmarczyk - How to improve air quality in cities with renewable energy sources – a case study of Krakow (Poland)
 • dr inż. Paweł Obstawski prof. SGGW - Wysokowydajna podkrytyczna sprężarkowa pompa ciepła zasilana ekologicznym czynnikiem R290 pracująca w układzie powietrze - woda. Obstawski P. Górniki K. Bryś A. Janaszek - Mańkowska M., Winiczenko R.
10:00 – 11:50
VI Sesja - Walne Wyborcze Zgromadzenie IZBY GOSPODARCZEJ URZĄDZEŃ OZE
11:50 – 12:00
Przerwa kawowa
12:00 – 12:30
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
12:30 – 13:30
Zwiedzanie elektrociepłowni w Arłamowie / Czas wolny
13:30 – 14:30
Obiad

Lokalizacja

W tym roku zapraszamy Państwa do Hotelu Arłamów, unikatowego resortu położonego w sercu malowniczych Bieszczad w południowo-wschodniej Polsce, oferującego swoim gościom szereg korzyści. Ogromną zaletą kompleksu jest duży nacisk na ekologię i dbanie o środowisko naturalne.

Wyjątkowy, przepięknie położony hotel na szczycie wzgórza, wśród Puszczy Karpackiej, gdzie luksus spotyka się z naturą. To miejsce jest enklawą wypoczynku, w której Państwo odkryją dla siebie różne oblicza relaksu.

Hotel posiada bogatą ofertę różnorodnych form wypoczynku, w tym nowoczesne spa, centrum fitness i basen, które zapewniają wiele możliwości relaksu i regeneracji sił – to idealne miejsce na niezapomniany pobyt.

Można tu znaleźć ciszę, być blisko natury, cieszyć oko pięknymi widokami, głęboko oddychać świeżym powietrzem, a w prawdziwie ciemnej nocy oglądać gwiazdy.

Lokalizacja

W tym roku zapraszamy Państwa do odnowionego Hotelu Panorama, położonego na południowym stoku góry Jasiennik. Kształt budynku dostosowano do ukształtowania terenu, dzięki czemu harmonijnie wpasowuje się w krajobraz i charakterystyczną zabudowę Krynicy Zdroju – jednego z najpopularniejszych górskich kurortów, który nazywany jest Perłą Polskich Uzdrowisk. 

Wyjątkowy, przepięknie położony hotel na szczycie wzgórza, gdzie luksus spotyka się z naturą. To miejsce jest enklawą wypoczynku, w której Państwo odkryją dla siebie różne oblicza relaksu.

Hotel posiada bogatą ofertę różnorodnych form wypoczynku, w tym nowoczesne spa, centrum fitness i basen, które zapewniają wiele możliwości relaksu i regeneracji sił – to idealne miejsce na niezapomniany pobyt.

Można tu znaleźć ciszę, być blisko natury, cieszyć oko pięknymi widokami, głęboko oddychać świeżym powietrzem, a także korzystać ze wszelkich atrakcji które oferuje Krynica Zdrój.

Lokalizacja

W tym roku zapraszamy Państwa do Hotelu Arłamów, unikatowego resortu położonego w sercu malowniczych Bieszczad w południowo-wschodniej Polsce, oferującego swoim gościom szereg korzyści. Ogromną zaletą kompleksu jest duży nacisk na ekologię i dbanie o środowisko naturalne.

Wyjątkowy, przepięknie położony hotel na szczycie wzgórza, wśród Puszczy Karpackiej, gdzie luksus spotyka się z naturą. To miejsce jest enklawą wypoczynku, w której Państwo odkryją dla siebie różne oblicza relaksu.

Hotel posiada bogatą ofertę różnorodnych form wypoczynku, w tym nowoczesne spa, centrum fitness i basen, które zapewniają wiele możliwości relaksu i regeneracji sił – to idealne miejsce na niezapomniany pobyt.

Można tu znaleźć ciszę, być blisko natury, cieszyć oko pięknymi widokami, głęboko oddychać świeżym powietrzem, a w prawdziwie ciemnej nocy oglądać gwiazdy.

Jak dojechać

Organizatorzy

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

KATEDRA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH, WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

IZBA GOSPODARCZA URZĄDZEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

KATEDRA TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH, UNIWERSYTET W ŻYLINIE, SŁOWACJA

POLISKIJ NARODOWY UNIWERSYTET W ŻYTOMIERZU, UKRAINA

PODOLSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET ROLNICZO-TECHNICZNY, KAMIENIEC PODOLSKI, UKRAINA

UKRAIŃSKI UNIWERSYTET W EUROPIE - FUNDACJA

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII ROLNICZEJ

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ROLNICTWA I INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW SEKCJA IV: ENERGIA W ROLNICTWIE

Patronat Honorowy

Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Prof. Sylwester Tabor
Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. Jerzy Lis
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Michał Zasada
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. Sergey Kiurchev
Rektor Państwowego Uniwersytetu Agrotechnologicznego w Zaporożu, Ukraina

Prof. Mykhailo Broshkov
Rektor Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Odessie, Ukraina

Chmielnicka Obwodowa Administracja Wojskowa, Ukraina

Prof. Oleh Skydan
Rektor Poliskiego Narodowego Uniwersytetu w Żytomierzu, Ukraina

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Prof. Sylwester Tabor
Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. Michał Zasada
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. Krzysztof Galos
Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

prof. Jerzy Lis
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Sergey Kiurchev
Rektor Państwowego Uniwersytetu Agrotechnologicznego w Zaporożu, Ukraina

Prof. Mykhailo Broshkov
Rektor Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Odessie, Ukraina

Chmielnicka Obwodowa Administracja Wojskowa, Ukraina

Prof. Oleh Skydan
Rektor Poliskiego Narodowego Uniwersytetu w Żytomierzu, Ukraina

Partnerzy

Patronat Medialny

Magazyn Świat Kominków

Polska Izba Ekologii

Kontakt z nami

Przewiń do góry